Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

tematy klasa 8 podstawowaPoniżej zamieszczamy tematy, które będą obowiązywały w klasie VIII szkoły podstawowej "Codzienność uczniów Jezusa - Zbawiciela". Tematy zostały pomyślane według definicji Sakramentu Bierzmowania: młodzi wiarę z radością wyznawali, bronili jej i według niej żyli. Tematy bezpośrednio przygotowują do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

 

 

 

I. Znać prawdy wiary
1. kl. VIII przygotowaniem do bierzmowania
2. Wiara odpowiedzią na Boże objawienie
3. Wyznanie wiary
4. Bóg Wszechmogącym Stworzycielem
5. Jezus - poczęty z Ducha Świętego i narodzony
6. Syn Boży i człowiek – postać historyczna
7. Niepowtarzalność nauki Jezusa – naszego Pana
8. Działalność Jezusa – naszego Pana
9. Męka, śmierć i złożenie do grobu Pana Jezusa
10. Zstąpienie do piekieł i zmartwychwstanie Pana Jezusa
11. Pan Jezus wstępuje do nieba i siedzi  po prawicy Boga Ojca
12. Pan Jezus przyjdzie sądzić żywych i umarłych
13. Duch Święty
14. Święty Kościół powszechny
15. Świętych obcowanie
16. Grzechów odpuszczenie
17. Ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny

II. Bronić prawd wiary
18. Czy rozmowa o wierze ma sens
19. Różnice w wyznawanej wierze
20. Pismo Święte i Tradycja
21. Prymat papieża
22. Historia Kościoła
23. Pochodzenie człowieka
24. Człowiek, a inne stworzenia
25. Bóg wobec cierpienia człowieka
26. Co daje człowiekowi religijne życie
27. Żywa wiara, a wiara na pokaz
28. Życie w smutku, czy radości
29. Zadania kobiety i mężczyzny w Kościele
30. Obraz kościoła w mass mediach
31. Postępowanie wobec ludzi, których nie ma w Kościele
32. Kto będzie zbawiony
33. Piekło wyborem człowieka, czy karą Bożą

III. Żyć według praw wiary
34. Powołanie
35. Jaką kobietą mam się stać
36. Jakim mężczyzną mam się stać
37. Znaczenie życia w czystości
38. Poznanie drugiego człowieka i pokochanie go
39. Co to jest małżeństwo
40. Powołanie do małżeństwa
41. Przygotowanie do małżeństwa
42. Umiejętność rozmowy
43. Problemy wywołujące konflikty
44. Umiejętność podejmowania kompromisów
45. Codzienne życie w małżeństwie
46. Powołanie i przygotowanie do kapłaństwa
47. Codzienne życie w kapłaństwie
48. Powołanie i przygotowanie do złożenia ślubów zakonnych
49. Codzienne życie w zakonie
50. Powołanie do życia w samotności
51. Podjęcie świadomej decyzji

IV. Bierzmowanie (realizacja zależy od terminu udzielenia sakramentu)
52. Sakrament źródłem Bożej łaski
53. Powołanie do świętości
54. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej
55. Bierzmowanie – świadoma i dojrzała decyzja
56. Zesłanie Ducha Świętego
57. Dary  Ducha Świętego
58. Mój patron
59. Udzielenie bierzmowania
60. Bierzmowanie – bezpośrednie przygotowanie