Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

katechizm klasa 6 czesc 2 okladkaUkazała się druga część materiałów dydaktycznych dla kl. VII. Zostały w niej opracowane pozostałe tematy z rozdziału IV. Można ją nabyć w Wydawnictwie św. Krzyża w cenie 7 zł. W przygotowaniu jest jeszcze część trzecia materiałów dla kl. VII, która obejmować będzie rozdziały V, VI i VII, która będzie dostępna w księgarniach przed Wielkanocą.

IV.  Odpowiedzialność za siebie i relacja z bliźnim
28. Życie ludzkie – darem i zadaniem od Boga (IV przykazanie)
29. Życie i zdrowie ciała (V przykazanie)
30. Troska o życie i zdrowie duszy (V przykazanie)
31. Troska o świat (V przykazanie)
32. Mężczyzna i niewiasta – dar i zadanie (VI przykazanie)
33. Zakochanie i droga do miłości (VI przykazanie)
34. Sakramentalne małżeństwo dziś (VI przykazanie)
35. Rzeczy materialne – darem i zadaniem (VII przykazanie)
36. Troska o wartości materialne (VII przykazanie)
37. Praca w życiu człowieka (VII przykazanie)
38. Sprawiedliwość i uczciwość (VII przykazanie)
39. Prawda w moim życiu (VIII przykazanie)
40. Troska o dobre imię bliźniego (VIII przykazanie)
41. Znaczenie wypowiadanych słów (VIII przykazanie)
42. Czyste serce rodzi wierność (IX przykazanie)
43. Potrzeba życzliwości (X przykazanie)
44. W Duchu Świętym kształtuję siebie (przykazania I–X)

Tematy z ostatnich rozdziałów:
V. Wypełnianie Dekalogu z miłością
45. Jak dobrze rozumieć cnotę miłości
46. Moja miłość okazywana Bogu
47. Moja miłość okazywana samemu sobie
48. Moja miłość okazywana bliźniemu

VI. Prawo Nowego Testamentu
49. Błogosławieni, czyli szczęśliwi
50. Błogosławieni ubodzy w duchu i ci, którzy się smucą
51. Błogosławieni cisi, i ci, którzy pragną sprawiedliwości
52. Błogosławieni miłosierni i czystego serca
53. Błogosławieni wprowadzający pokój i cierpiący prześladowanie dla sprawiedliwości
54. Dostąpienie wiecznej chwały

VII. Prawo wspólnoty Kościoła
55. Kościół moją wspólnotą
56. Czas świętowania
57. Czas pokutowania
58. Troska o potrzeby wspólnoty Kościoła
59. Zachowanie prawa świeckiego
60. Droga wspólnoty zbawionych drogą mojego życia
ukażą się przed Wielkanocą w trzeciej części.

Decyzję o takim dodatkowym i nieprzewidywanym wcześniej podziale musiałam podjąć, aby nie opóźniać wydania kolejnych tematów. Jest ona konsekwencją moich prywatnych doświadczeń życiowych, które miały miejsce w ostatnich miesiącach. Przepraszam wszystkie osoby dotknięte nią w jakikolwiek sposób.
Maria Baron