Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

kosciol wspolnota zbawionychW tym semestrze studenci IV roku teologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego opracowują konspekty i materiały dodatkowe do wybranych katechez znajdujących się w wydanych Materiałach dydaktycznych dla kl. VI "Kościół wspólnotą zbawionych" część II.

Ich opracowania będą sukcesywnie umieszczane na stronie Wydziału Katechetycznego.

Wykorzystane ilustracje - Beata Biniek

Opracowanie graficzne - Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża.

Sposób zachowania się w światyni - kleryk Michael Muskała pdf icon

droga krzyzowa konspektyZamieszczamy konspekty z prezentacjami multimedialnymi oraz pomoce do katechez, które zostały napisane w oparciu o Drogę Krzyżową podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Temat „Uczynki miłosierdzia co do ciała i duszy”. Rozważania stacji Drogi Krzyżowej na Błoniach przygotował bp Grzegorz Ryś. Każda z 14 stacji męki Chrystusa została połączona z jednym uczynkiem miłosierdzia. W ten sposób Droga Krzyżowa staje się jednocześnie Drogą Miłosierdzia, a poszczególne stacje dotykają wybranych problemów, z którymi boryka się współczesna młodzież, np. szacunek do życia, bieda, głód, śmierć, samotność, heroizm wiary.

 

czuwanie brzegi konspekt

Zamieszczamy konspekty z prezentacjami multimedialnymi utworzone na podstawie stacji Czuwania Młodych w Brzegach, z Ojcem Świętym Franciszkiem w 2016 roku.

W sobotę wieczorem Franciszek spotkał się z młodymi pielgrzymami na Campus Misericordiae na czuwaniu modlitewnym. Papież nie tylko wygłosił przemówienie młodych, ale także wysłuchał ich świadectw. Na zakończenie zaplanowano ekumeniczny koncert uwielbieniowy.

kuba blaszczykowskiZ  pozoru  nie  mające  nic  wspólnego  ze  sobą,  słowa  „wiara”  i  „sport”,  stanowią  już  od  wieków  bardzo  bliski  związek. Sport pozwala na tworzenie przez  człowieka  lepszego  świata,  kształtowanie  relacji  ludzkich  oraz  własne doskonalenie,  a  co  najważniejsze  stać  się  może  drogą  do  osiągnięcia  przez człowieka jedności z Bogiem. Papież Franciszek powiedział kiedyś: „Uprawianie sportu pobudza do zdrowego przezwyciężania samego siebie i własnych egoizmów,  kształtuje  ducha  poświęcenia  i  sprzyja  lojalności  w  relacjach  międzyludzkich, przyjaźni i poszanowaniu reguł".

Zachęcamy do wykorzystania konspektu lekcji oraz prezentacji multimedialnej dotyczącej wartości w sporcie z wykorzysaniem znanych sportowców.