Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

dekret korona z 16 03 2020

Biskup Opolski Andrzej Czaja w dniu dzisiejszym (16 marca 2020 r.), wydał dekret precyzujący zasady posługi duszpasterskiej w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Zostaje podtrzymana dyspensa ogólna od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. do V niedzieli Wielkiego Postu (29 marca).

Uroczystości pogrzebowe mają się ograniczyć do stacji trzeciej tj. przy grobie – w obecności nie większej niż 50 osób. Msza pogrzebowa może być odprawiona w gronie nie większym niż 50 osób w dzień pogrzebu albo w terminie późniejszym – w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego.

Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia (z zaleceniem, by nie przebywało w nich jednocześnie więcej niż 50 osób) i zaleca się częstsze wystawianie Najświętszego Sakramentu. W trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu należy umożliwić wiernym przystąpienie do sakramentu pokuty (przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem) oraz udzielać Komunii św. wszystkim wiernym, którzy pragną ją przyjąć.

Zawieszona zostaje posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, którzy winni się jej oddać z wielką gorliwością.

Zawieszone zostają wszelkie rekolekcje, misje, wyjazdy i spotkania formacyjne, a także konferencje dekanalne.

Wszystkie postanowienia zawarte są w dekrecie.