Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

kozkowna karolina

Serdecznie zachęcam do zainteresowania się V edycją konkursu „Z Bł. Karoliną zaśpiewajmy”, który adresowany jest do uczniów szkół na wszystkich poziomach edukacyjnych i dorosłych. Organizatorem Konkursu jest Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie przy wsparciu Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Biskup Tarnowski Andrzej Jeż objął Konkurs swoim patronatem.

Cele Konkursu:

-Możliwość spotkania się publiczności z nieodkrytą, często bardzo ciekawą i nowatorską muzyką.
-Propagowanie i inicjowanie zachowań sprzyjających powstawaniu w naszym regionie zespołów muzyczno- instrumentalnych.
-Wymiana pomysłów i doświadczeń w  zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży.
-Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej.
-Promocja postaci i przesłania bł. Karoliny.

Szczegółowe informacje.