Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

sympozjum katechetyczne maj 2018Serdecznie zapraszam wszystkich Katechetów, Siostry Zakonne, Księży i Nauczycieli na sympozjum organizowane przez Katedrę Katechetyki i Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Sympozjum pt.: "Duszpasterstwo współczesnej młodzieży. Od bezradności ku możliwościom" odbędzie się w sobotę 26 maja 2018 r. Poniżej podajemy dokładny program sympozjum. Dla Katechetów obecność na sympozjum będzie również formą zaliczenia obecności na warsztatach.

10:00 Kościół akademicko-seminaryjny. Msza święta pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Iwaneckiego

11:00 Część I
•    Wykład ks. dr hab. Jerzy Kostorz prof. UO - Duszpasterstwo katechetyczne współczesnej młodzieży – problemy i wyzwania
•    Wykład p. dr Joanna Dzierżanowska-Peszko - Psychologiczne aspekty wychowania religijnego młodzieży – kryzysy i nadzieje
•    Wykład ks. dr Robert Sadlak - socjologiczne-pastoralne uwarunkowania skuteczności wychowania religijnego młodzieży na przykładzie Diecezji Opolskiej.

12:30 Przerwa na kawę

13:00 Część II
Warsztaty związane z duszpasterstwem młodzieży prowadzone przez poszczególnych specjalistów wraz z zespołami osób. Bloki odbywają się w systemie 2x45 minut we wskazanych salach wydziału teologicznego.

•    Malwina Sedkowska – projekt SYME.ON
•    Ks. Artur Sepioło – Młodzi na progu. Program przygotowujący do sakramentu bierzmowania
•    Ks. Leszek Rygucki i Oaza – Ruch Światło-Życie
•    Ks. Łukasz Knieć – Organizacja Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Opolskiej BOTA FE
•    Ks. Jarosław Staniszewski – parafialne zespoły CARITAS
•    Ks. Roman Dyjur – organizacja rekolekcji szkolnych
•    Ks. Adam Rogalski – organizacja dekanalnego czuwania dla młodzieży
•    Ks. Tadeusz Komorek – Ruch Czystych Serc