Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

konkursy kuratoryjne

Zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty (nr 4 z dnia 26 lutego 2018 r.) Diecezjalne Konkursy Wiedzy Religijnej ŻAK i GIMNAZJALISTA można wpisywać od tego roku szkolnego na świadectwie, ponieważ w/w konkursy diecezjalne zostały włączone przez Kuratorium Oświaty w Opolu do konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim jako "Wojewódzkie konkursy tematyczne". Niniejsza informacja jest wiążąca tylko dla placówek oświatowych znajdujących się na terenie województwa opolskiego.

Jeżeli chodzi o szkoły znajdujące się w diecezji opolskiej, które znajdują się na terenie województwa śląskiego (np. z Raciborza i okolic), to niestety w bieżącym roku szkolnym nie ma takiej możliwości, jako że w terminie wyznaczonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty w/w konkursy diecezjalne nie zostały zgłoszone przez żadnego dyrektora szkoły z terenu województwa śląskiego, by mogły zostać zaliczone jako konkursy kuratoryjne. W związku z powyższym dla szkół z województwa śląskiego możliwość włączenia naszych konkursów do konkursów kuratoryjnych będzie istniała dopiero od przyszłego roku szkolnego.

Zobacz dokument Opolskiego Kuratora Oświaty