Wydział Katechetyczny

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu tworzą Osoby, które wspomagają Księdza Biskupa w organizacji katechezy. Zadaniem jest troska o katechizację szkolną i parafialną dzieci, młodzieży, współpraca z placówkami oświatowymi i rządowymi nadzorującymi oświatę oraz duszpasterstwo nauczycieli.

Godziny urzędowania: w dni powszednie (poniedziałek–piątek): 9.00-13-00 i 14.00-16.00.

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 137
katecheta@diecezja.opole.pl

katedra opoleKs. Proboszcz Katedry Opolskiej zapraszam wszystkich katechetów diecezji opolskiej na spotkanie modlitewno-artystyczne w poniedziałek 19 czerwca 2017 roku. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godzinie 18.30, natomiast początek czuwania o godz. 19.30. Wydarzenie to ma przygotować do uroczystości powierzenia miasta Opola Matce Bożej Opolskiej. Wieczór modlitewno-atystyczny przygotowują i poprowadzą katecheci i katechetki parafii katedralnej w Opolu.